این شرکت با داشتن خط نیمه اتوماتیک الکترواستاتیک قادر به رنگ آمیزی قطعات تولیدی خود می باشد و با استفاده از عملیات فسفاته و چربی گیری کیفیت قابل قبولی را در رنگ الکترواستاتیک دارا می باشد.