ردیفنام پروژهمحلتعدادادرس
1پاساژ غدیرتهران3میدان بهارستان
2 پاساژ علویقزوین1خیابان خیام
3مجتمع تجاری کوروشپردیس3میدان عدالت
4پاساژ چراغیماسال3میدان امام
5 مجتمع تجاری زرین گرگان6ناهارخوران
6مجتمع تجاری شهروندرودان4خیابان اصلی
7پاساژ مطهریتبریز2بازار تبریز
8پاساژ کوثرتهران6خیابان پامنار
9برج آرینکرج10طالقانی
10مجتمع الماسقشم10میدان گلها ی قشم
11مجتمع تجاری الماس شهرشهریار8ابتدای خیابان ولیعصر
12مجتمع تجاری دهنوزاهدان1چهارراه عباسی
13مجتمع تجاری ثنااراک4میدان شورا
14