ردیف نام پروژه محل تعداد ادرس
۱ پاساژ غدیر تهران ۳ میدان بهارستان
۲  پاساژ علوی قزوین ۱ خیابان خیام
۳ پاساژ پردیس میناب ۴ خیابان ولی عصر
۴ پاساژ چراغی ماسال ۳ میدان امام
۵ پاساژ بعثت یزد ۲ خیابان خیام
۶ پاساژ ولی عصر کرمان ۴ خیابان امام
۷ پاساژ مطهری تبریز ۲
۸ پاساژ کوثر تهران ۶ خیابان پامنار
۹ برج آرین کرج ۱۰
۱۰ مجتمع الماس قشم ۱۰
۱۱ مجتمع تجاری الماس شهر شهریار ۲۲
۱۲ مجتمع تجاری نور سمنان ۴
۱۳ مجتمع تجاری دهنو زاهدان ۱
۱۴ مجتمع تجاری ثنا اراک ۴
۱۵ مجتمع تجاری زرین گرگان ۶