تعدادی ازپروژه های پله برقی شرکت آسانسور پارس یزد
تهران – میدان بهارستان – سه دستگاه – پاساژ غدیر
قزوین – پاساژ علوی – یک دستگاه – خیابان خیام
میناب – پاساژ پردیس – چهار دستگاه – خیابان ولی عصر
ماسال – پاساژ چراغی – سه دستگاه – میدان امام
یزد – پاساژ بعثت – دو دستگاه – خیابان خیام
کرمان – پاساژ ولی عصر – چهار دستگاه – خیابان امام
تبریز – پاساژ مطهری – دو دستگاه
تهران – خیابان پامنار – ۶ دستگاه – پاساژ کوثر
کرج – برج آرین- ۱۰ دستگاه
قشم – مجتمع الماس – ۱۰ دستگاه
شهریار – مجتمع تجاری الماس شهر – ۲۲ دستگاه
سمنان – مجتمع تجاری نور – ۴ دستگاه
زاهدان – مجتمع تجاری دهنو – ۱ دستگاه
اراك – مجتمع تجاري ثنا – ۴ دستگاه
گرگان – مجتمع تجاري زرين – ۶ دستگاه